Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Profesor Michálek přednesl na XXI. Národním kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii tři přednášky

Ve dnech 17.-19. května 2017 se v Praze konal významný kongres – XXI. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), který pořádal Výbor ČSOT a odborným garantem byla I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol.

XXI. Národní kong30111688_sres ČSOT v Praze byl zaměřen na nejrůznější oblasti v ortopedii – od operační léčby úrazů nohy a hlezna, zlomenin proximálního femuru, poranění zápěstí, přes terapii infektů a revizní operace kloubních náhrad až po nádory pohybového aparátu. Velká pozornost byla zaměřena také na péči o nemocné po totální endoprotéze (TEP) kyčlí, kolen, ramen, hlezen a také na ošetřovatelskou péči o nemocné po reimplantacích (opakovaných TEP), protože tyto témata lékaře nejenže velmi zajímají, ale i trápí.

Na tomto kongresu s mezinárodní účastí nechyběla ani sekce s názvem Farmakoterapie v ortopedii, její trendy, přínosy, úskalí a rizika. V této sekci měl profesor Michálek hned dvě přednášky. Ta první měla název Využití kmenových buněk z tukové a pojivové tkáně u degenerativní osteoartrózy velkých kloubů u pacientů starších 80 let a profesor Michálek mluvil o bezpečnosti a účinnosti buněčných terapií s využitím stromální vaskulární frakce obsahující kmenové buňky. Prezentoval soubor 30 pacientů ve věku 80-94 let, přičemž pacienti byly sledováni po dobu  3-6 let od aplikace kmenových buněk. Zdůraznil, že ani u jednoho pacienta se po aplikaci kmenových buněk nevyskytly závažné vedlejší nežádoucí účinky a dokonce i v této věkové kategorii byl pozitivní efekt zaznamenán u 70-80% pacientů.

Druhou přednáškou s názvem Vedlejší nežádoucí účinky analgetik u pacientů s degenerativní osteoartrózou profesor Michálek upozornil na velice závažné, často i život ohrožující nežádoucí účinky léků běžně užívaných pro potlačení bolesti, která například artrózu kloubů provází velmi často. „Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky analgetik patří zvýšené riziko cévní mozkové příhody, infarktu myokardu a poškození ledvin. Analgetika dokonce při dlouhodobém užívání 2-4x urychlují artrózu, kvůli které je lidé užívají,“ řekl na přednášce profesor Michálek.  Zejména starší lidé často nevidí jinou možnost, jak potlačit bolesti a sáhnou po analgetiku. Přitom, jak vyplynulo z přednášky, existuje několik variant, jak potlačit bolest i bez analgetik.

Třetí přednáška profesora Michálka byla zařazena v sekci Nádory pohybového aparátu a nesla název Zvýšené riziko nádorových onemocnění a metalózy u pacientů s umělým kloubem. Mluvil o datech ze studií a mezinárodních evropských registrů umělých kloubních náhrad, které ukazují, že pacienti s umělým kloubem v těle mají vyšší riziko vzniku nádorového onemocnění, zejména leukémie, rakoviny prsu, rakoviny prostaty a melanomu. Těžké kovy, které se uvolňují z endoprotézy, mohou během několika let způsobit tzv. metalózu. Jedná se vlastně o projevy toxicity těžkých kovů, které jsou roznášeny krví do všech orgánů v těle. Metalóza pak působí nejčastěji poruchy paměti, třes a demenci, ovlivňuje funkci srdce a působí kardiomyopatii, vedoucí někdy až k srdečnímu selhání. Zhoršení sluchu, zhoršení zraku a selhání ledvin jsou dalšími popsanými nežádoucími účinky těžkých kovů v souvislosti s totální endoprotézou.

Profesor Michálek tedy na XXI. Národním kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii nastínil nové trendy ve zvládnutí degenerativního onemocnění pojivového aparátu, projevující se nejčastěji osteoartrózou. Ukazuje se, že využití vlastních kmenových buněk pacienta může být bezpečnou a vysoce účinnou metodou bez závažných nežádoucích účinků.Chci se objednat