Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Věda a výzkum

Společnost Cellthera se intenzívně věnuje vědecko-výzkumné činnosti v oblasti regenerativní medicíny, onkologie, kardiologie, angiologie, neurologie, imunologie, gastroenterologie, oftalmologie a dalších lékařských oborů.

Kmenové buňky, regenerativní buňky, dendritické buňky, krevní plasma a krevní destičky jsou hlavním předmětem výzkumu společnosti Cellthera.

V roce 2017 byla schválena dotace na projekt, v němž se podílíme na společném výzkumu se společností EP Rožnov, a.s. jako hlavním žadatelem a společností EPIGON spol. s r.o. jako dalším partnerem.

Název projektu: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ZPRACOVÁNÍ BIOMEDICÍNSKÝCH PŘÍPRAVKŮ V UZAVŘENÉM SYSTÉMU

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010379

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE III a je zaměřen na výzkum a vývoj na trhu zatím nedostupné integrované biotechnologické platformy umožňující provádět pokročilé biologické a biochemické operace na tkáňových kulturách.

Konstrukce celého systému bude založena na implementaci jednotlivých zařízení, používajících se k biologickým manipulacím s buněčnými kulturami, do jediného kontrolovaného a odděleného prostoru. Současně bude celý tento komplex periodicky dekontaminován pomocí plynných médií a řízen řídicím systémem. V důsledku úspěšně vyřešeného projektu dojde k rozšíření pokročilých technik buněčných manipulací mimo specializovaná pracoviště. Toto rozšíření se bude týkat zejména akademické a výzkumné sféry ale také ve velké míře se předpokládá šíření těchto technik do méně rozvinutých zemí. V důsledku expanze této nové technologie dojde ke zlepšení kvalitativní stránky lidského života, neboť tato technologie nahrazuje celou řadu běžně používaných léčebných postupů.