Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Váš tuk, váš poklad

Mnoho z nás má vytvořenou určitou zásobu tuku, nejčastěji v oblasti břicha. Dá se tento přebytečný tuk využít k něčemu užitečnému? Nevěřili byste, ale je tomu tak. Tuk představuje náš poklad, který nosíme stále při sobě, aniž o tom víme. Tuková tkáň totiž obsahuje kmenové buňky a další buňky, které mohou významně potlačit degenerativní změny spojené se stárnutím a omladit náš organizmus. Může se přitom jednat jak o bolavé klouby postižené artrózou, tak o vrásky v obličeji či jiné tkáně v těle.

Vědci z Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) www.iccti.org prokázali nebývalý přínos kmenových buněk v regenerativní medicíně. Největších úspěchů zaznamenali při potlačení degenerativních změn přítomných u artrózy, kdy kmenovými buňkami z tukové tkáně ošetřili více než 1100 pacientů. Artróza, tedy degenerativní onemocnění kloubů, je přitom velmi častá a trápí každého druhého člověka nad 50 let věku. Mezinárodní studie ICCTI, která probíhala v posledních 4 letech v České republice, Slovensku, Litvě a USA, se účastnili pacienti s degenerativní artrózou zejména kolenních a kyčelních kloubů, ale také s postižením kloubů hlezna, ramene, lokte a drobných kloubů na rukách. Nejčastěji šlo o středně těžkou artrózu. Pokud měl pacient těžký stupeň artrózy kolene nebo kyčle, byla mu standardně nabídnuta totální endoprotéza. V této studii, které se mohl zúčastnit každý dospělý člověk splňující vstupní kritéria, nebylo jinak žádné věkové omezení. Při jednom zákroku mohlo být buňkami ošetřeno i více kloubů zároveň. Nejstaršímu účastníkovi bylo 94 let. Do studie ICCTI také vstupovali pacienti s pokročilou artrózou, pokud nemohli podstoupit rozsáhlou operaci totální endoprotézy, která má svá rizika a věkové omezení. V České republice zabezpečovala zpracování tukové tkáně na kmenové buňky společnost CELLTHERA z Brna, která disponuje povolením Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako tzv. tkáňové zařízení pro zpracování buněčného přípravku.

V rámci ICCTI studie byla pacientům s artrózou podána jediná dávka buněk do postižené pojivové tkáně. Pacienti pak byli sledováni po dobu 12-36 měsíců a pomocí mezinárodního skórovacího systému bylo hodnoceno celkové zlepšení zdravotního stavu včetně ústupu bolesti kloubů, množství užitých analgetik a léků od bolesti, stupeň kulhání, ztuhlost kloubu a rozsah pohybu kloubu. Střední doba sledování byla 17 měsíců a u 63-91% pacientů došlo ke zlepšení skóre alespoň o 50%. Studie také prokázala vysokou bezpečnost podání vlastních buněk. U žádného z 1114 sledovaných pacientů ve studii nedošlo k výskytu závažných nežádoucích účinků jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, tromboembolická nemoc nebo infekční komplikace. Přitom tyto závažné nežádoucí účinky byly pozorovány u určitého procenta pacientů podstupujících operaci totální endoprotézy.

Výsledky studie ICCTI byly letos zveřejněny v prestižním odborném americkém časopise Cell Transplantation jako největší dosud publikovaný soubor pacientů ošetřených vlastními buňkami na světě.Chci se objednat