Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Profesor Michálek přednášel na mezinárodní konferenci v Kalifornii. Došlo na kmenové buňky i na sportovní medicínu.

Profesor Michálek se 2.-4. června zúčastnil mezinárodní konference pořádané společností Cell Surgical Network ve slunečné Kalifornii.

Konference zahrnovala témata využití kmenových buněk z tukové tkáně u různých onemocnění včetně onemocnění pohybového aparátu a neurologických onemocnění, u kterých je léčba obtížná a často nevyléčitelná standardními postupy. Dále bylo diskutováno využití kmenových buněk ve sportovní medicíně, zejména v souvislosti s kontaktními sporty. Při americkém fotbale, ledním hokeji, boxu a fotbale jsou hráči vystaveni úrazům hlavy nebo různým pádům, při kterých může docházet k poraněním hlavy a otřesům mozku.

Profesor Michálek se zůčastnil konference v Kalifornii (2)Tato opakovaná traumata nebo mikrotraumata, odborně označovaná jako chronická traumatická encefalopatie (CTE), vedou k poškození mozku, které nemusí být po mnoho let patrné, a klinicky se vůbec nemusí projevit. Až po letech se mohou objevit deprese, poruchy paměti, poruchy chování. Tyto změny mohou vyústit až v demenci, sebevražedné sklony, Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. Nově se ukazuje, že profesionální hráči trpící CTE mohou být zcela vyléčeni aplikací kmenových buněk. Na toto téma byly představeny nové výsledky využívající kmenových buněk.

 

Kliniku Cellthera reprezentoval profesor Michálek prezentací výsledků aplikace kmenových buněk u rozsáhlého souboru pacientů s degenerativními a zánětlivými onemocněními pojivové tkáně včetně osteoartrózy a sportovních poranění. Nově referoval také o uplatnění buněčné terapie v očním lékařství, zejména pak u degenerativních a zánětlivých onemocnění, která postihují sítnici a nejsou řešitelná standardními léčebnými postupy. Jedná se především o věkem podmíněnou makulární degeneraci a diabetickou retinopatii. První výsledky ukazují značný hojivý potenciál kmenových buněk a zlepšení zraku pacientů.Chci se objednat