Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Moderní termoregulační diagnostika jako nástroj prevence nemocí

Každá nemoc je provázena určitými zdravotními potížemi. Podívejme se na vznik nemocí jako na dynamický proces, který se v čase vyvíjí. Informuje nás o tom, že něco v našem těle není v pořádku. Otázkou je, zda můžeme nějak objektivně změřit cestu z plného zdraví k nemoci ještě dříve, než se nemoc naplno rozvine. Tato preventivní diagnostika by pak mohla mít obrovský význam u všech onemocnění, se kterými se běžně setkáváme, tj. vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda (lidově mozková mrtvice), cukrovka, rakovina a další. Současná medicína diagnostikuje tato onemocnění až když propuknou naplno. Existuje však způsob, který by nám pomohl objektivně změřit nějakou veličinu, která by signalizovala změnu od zdraví k nemoci? Vždy se jedná o dynamický proces, který trvá nějakou dobu. Např. než dojde k infarktu myokardu, postupně se zpravidla několik let zanáší koronární tepny, které zásobují srdeční sval krví. Rakovina, tedy zhoubné bujení některých buněk, trvá určitou poměrně dlouhou dobu, než dojde ke klinickým projevům tohoto závažného onemocnění.

Přitom každý živý organizmus neustále vyzařuje přebytečnou tepelnou energii (infračervené záření), která vzniká činností jednotlivých buněk v těle a lze ji měřit. Charakteristiky vyzařovaného tepla, tj. termoregulace, se však mohou výrazně lišit u zdravého a nemocného. Ing. Motyka, český fyzik působící dlouhodobě na univerzitě v německém Heidelbergu, vyvinul společně s německými lékaři a vědci přístroj Henex®, který umožňuje přesně určit množství vyzařované tepelné energie z těla člověka. Srovnáním termoregulace vyšetřované osoby se zdravým populačním vzorkem (více než 3000 zdravých mužů a žen) je možné odhalit případné hrozící zdravotní problémy v jejich úplném počátku mnohem dříve než za pomoci standardních vyšetřovacích zařízení jako je CT nebo NMR vyšetření. Jestliže vzniku nemoci předchází změny v tělesných pochodech, dochází ke změně termoregulace. Právě tyto změny můžeme objektivně měřit velmi citlivým a přitom neinvazivním způsobem pomocí přístroje Henex®. Měření probíhá na povrchu těla vyšetřované osoby.

https://www.youtube.com/watch?v=KAeIZHeHPwI

Výsledkem měření je potom teplotní mapa sloužící k odhalení případných odchylek od normy, tj. od zdravé populace. Zkušený lékař pak díky této termoregulační diagnostice dokáže pacientovi poradit taková preventivní nebo léčebná opatření, která povedou ke zlepšení jeho zdravotního stavu, což lze objektivně změřit na přístroji Henex® při následné kontrole. Vzhledem k tomu, že tepelná energie je vyzařována ve vlnách infračerveného spektra (700-1500nm), je známo, že lze harmonizovat tyto vlny podle profilu zdravé populace. V případě odchylek v termoregulaci vyšetřované osoby svědčících pro vývoj zdravotních potíží a nemoci, lze použít terapeutický přístroj Henex-Lux, který generuje tepelnou energii v optimalizovaném režimu tak, aby v těle postupně navodil stav zdraví.

https://www.youtube.com/watch?v=eoVXsWykiQU

Naším cílem je poskytnout vám možnost preventivní diagnostiky zdravotního stavu pokud možno ještě před plným propuknutím nemoci. Pokud již k rozvoji nemoci došlo, lze detailně studovat termoregulační profily a optimalizovat postupy, které směřují k uzdravení. Současná medicína často nabízí pouze léky v podobě chemických sloučenin, které mají člověka léčit, nikoliv vyléčit. Pacient je pak často vystaven celé řadě nežádoucích vedlejších účinků, které mohou být velmi nebezpečné. Viz např. nadužívání léků proti bolesti - analgetik, které mají celou řadu vedlejších nežádoucích účinků projevujících se negativně na játrech, ledvinách a srdci. V USA je v současné době dokonce vyšší úmrtnost na nežádoucí účinky léků než na HIV infekci působící AIDS.

Přijďte tedy na preventivní prohlídku, která může zavčas odhalit možné zdravotní problémy. Lze na ně reagovat v zárodku, kdy ještě nedošlo k závažnému poškození zdraví. Zavčas reagovat se vyplatí. Pokud se již nemoc rozvine naplno, je mnohem obtížnější ji ovlivnit a změnit nepříznivý průběh. Stále však existují možnosti, jak zlepšit kvalitu života nemocných. Vždy platí: čím dříve, tím lépe.
Přístroje Henex jsou registrovány jako zdravotnické prostředky a jsou opatřeny ES certifikátem č. E-30-00-217-13 podle směrnice 93/42/EHS.