Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.ortoped – traumatolog

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. je atestovaný ortoped – traumatolog s licencí České lékařské komory. Jako autor nebo spoluautor publikoval 105 prací v domácím tisku i v zahraničí. Přednesl 127 prací jak na domácím, tak na mezinárodním fóru. Kromě významných funkcí v zdravotnictví (např. ředitel Úrazové nemocnice) působil i na politické scéně jako senátor parlamentu České republiky.

Univerzitní vzdělání:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Specializace:

 • docent pro obor chirurgie
 • profesor pro obor chirurgie

Zkušenosti:

 • tajemník a předseda Vědecké rady Úrazové nemocnice v Brně
 • ředitel Úrazové nemocnice v Brně
 • přednosta kliniky traumatologie Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • jednatel Nemocnice Boskovice

Členství v odborných společnostech, organizacích atd:

 • Redakční rada časopisu Acta Orthopaedica
 • Redakční rada časopisu Rescue
 • Zkušební komise pro obor ortopedie a traumatologie
 • Česká společnost ortopedie a úrazové chirurgie
 • Poradní sbor Krajského úřadu JmK pro zdravotnictví
 • Česká společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
 • Jugoslávská ortopedická společnost
 • Evropská společnost pro kyčel (European Hip Society)
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii (ČSÚCH)
 • European Trauma Society (ETS)
 • Computer assisted orthopaedic surgery (CAOS)
 • Národní delegát pro ČR, zakladatel a první předseda CAOS-CZ
 • předseda Vědecké rady Úrazové nemocnice (1999 – 2005)
 • senátor parlamentu České republiky (do r. 2014)

Stáže:

 • mezinárodní mise v Pákistánu