Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Cévní chirurgie a angiologie

„Člověk je tak zdravý, jak zdravé jsou jeho tepny.“ Toto moudré rčení odráží skutečnost, že naše tepny, kterými proudí krev do všech tkání a orgánů, jsou životně důležité pro správné fungování našeho těla. Již od dvacátého roku věku, někdy i dříve, dochází k zánětlivé reakci vnitřní výstelky tepen, tzv. endoteliální dysfunkci. Ta se s přibývajícím věkem zhoršuje, vede k ateroskleróze, tj. vzniku usazenin tuku ve stěně tepen. Tento děj můžeme přirovnat k rezivění stárnoucího potrubí.

Výsledkem je zúžení vnitřního průsvitu tepen, které může být natolik závažné, že způsobí kritické ucpání např. tepen vedoucích krev do srdce (dojde k infarktu myokardu) nebo do mozku (dojde k cévní mozkové příhodě, lidově „mozkové mrtvici“) nebo do oka (dojde k oslepnutí) nebo do dolních končetin (dojde k ischemické chorobě dolních končetin, která může skončit amputací).

Vysoký krevní tlak (hypertenze), diabetes, vysoká hladina cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie) a kouření významně přispívají ke zhoršování endoteliální dysfunkce a aterosklerózy. Existuje také vrozená (genetická) dispozice k těmto faktorům. Naopak správná životospráva, vyvážená strava, pohybový režim, dobrá nálada a snížení stresu při běžných denních činnostech mohou výrazně přispět ke snížení rizika endoteliální dysfunkce a aterosklerózy tepen.

Jakmile krev doputuje do cílových orgánů a tkání přes jemnou síť kapilár, vrací se zpět k srdci žilním řečištěm. Správná funkce srdečního svalu a žilního řečiště jsou podmínkami pro správnou cirkulaci krve. Pokud je žilní řečiště méněcenné (často vrozeně) nebo srdce nepracuje správně, selhává a krev městná v žilním řečišti, dochází k různým komplikacím, které mohou vyústit v otoky na dolních končetinách, mohou vznikat varixy (lidově křečové žíly) a může docházet ke vzniku krevních sraženin, tzv. trombóze. Žilní trombóza se pak může komplikovat uvolněním krevní sraženiny a jejím zanesením do cévního řečiště plic, kde způsobí náhlou dušnost a může vést až ke smrti, tzv. tromboembolická nemoc.

Z výše uvedeného vyplývá, že včasné zjištění problému souvisejícího s cévami (tepnami i žilami) v našem těle může mít obrovský význam pro náš budoucí zdravotní stav. Proto přichází klinika Cellthera s unikátním řešením a nabízí klinické vyšetření odhalující potenciální rizika spojená s naším tepenným i žilním řečištěm.

Naši odborníci internisté, angiologové, cévní chirurgové a výživoví poradci vám nabízejí komplexní řešení od vyšetření cévního řečiště až po nalezení optimálního řešení právě pro vás podle principů personalizované medicíny.

Diagnostika tepenného a žilního řečiště sestává z následujících vyšetření:

 • klinické vyšetření specializovaným lékařem internistou, angiologem, cévním chirurgem
 • vyšetření krevního tlaku
 • vyšetření krve včetně hladiny cholesterolu a lipidového spektra, markerů zánětu
 • vyšetření okluzivní pletysmografií k posouzení stavu tepenného i žilního řečiště
 • vyšetření očního pozadí pro posouzení stavu drobných tepen sítnice
 • vyšetření stravovacích návyků a životosprávy
 • další vyšetření dle doporučení specialisty

Na základě komplexního vyšetření je možné navrhnout optimální řešení postavené na principu individuálního přístupu ke klientovi a personalizované medicíně. Vždy je zohledněna osobnost klienta včetně jeho přání, cílů ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu a časovým možnostem věnovat se individuálně prevenci, ev. léčbě svých zdravotních potíží. V rámci širokého spektra preventivních a léčebných možností můžeme nabídnout preventivní a léčebná opatření.

Preventivní opatření

 • optimalizace stravy a stravovacích návyků
 • optimalizace příjmu tekutin a potravinových doplňků
 • optimalizace pohybové aktivity

Léčebná opatření

 • optimalizace standardní léčby hypertenze, diabetu, hypercholesterolémie
 • využití přirozených možností léčby
 • využití oxidu dusnatého
 • odstranění křečových žil moderní metodou Clarivein
 • využití buněčné terapie