Zavolejte nám +420 511 181 444
Napište nám info@celltheraclinic.cz
Česky English

Komplexní fyzioterapie

Kineziologický rozbor plus jednorázová terapie - 60 minut

Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, která vedou ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy a návrhu léčby. Zahrnuje podrobnou anamnézu, statické a dynamické vyšetření pohybového aparátu včetně základních ortopedických testů. Při léčbě funkčních potíží (způsobených přetížením a nikoliv úrazem), je provedení kineziologického rozboru nezbytností vedoucí k identifikaci primárního místa přetížení a nastavení správné léčby. V ceně je ošetření měkkých tkání a návrh kompenzačního cvičení (cca 3 – 5 cviků).

Kineziologický rozbor sportovce plus návrh terapie - 90 minut

Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, která vedou ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy a návrhu léčby. Zahrnuje podrobnou anamnézu, ortopedické testy a statické a dynamické vyšetření pohybového aparátu. U sportovce jsou testy standardního protokolu ztíženy a navíc je testována specifická schopnost řízení pohybu (programátor pohybu), včetně konzultace zatížení při tréninku – viz diagnostika systémem QuikCoach. V ceně je ošetření měkkých tkání a návrh kompenzačního cvičení (cca 3 – 5 cviků).

Terapeutický program Basic 60 - 5x60 minut

Program zahrnuje 5 terapií po 60 minutách. Použité techniky se odvíjí od ošetřovaného problému a nastavení klienta. Vždy jsou vybírány ty nejlepší možné techniky terapie na neurofyziologickém podkladu. V ceně programu je zahrnuto zpracování záznamu terapie a zaslání mailem.

Terapeutický program Basic 30 - 5x30 minut

Program zahrnuje 5 terapií po 30 minutách. Použité techniky se odvíjí od ošetřovaného problému a nastavení klienta. Vždy jsou vybírány ty nejlepší možné techniky terapie na neurofyziologickém podkladu. V ceně programu je zahrnuto zpracování záznamu terapie a zaslání mailem.

Terapeutický program Advanced 60 - 10x60 minut

Program zahrnuje 10 terapií po 60 minutách. Použité techniky se odvíjí od ošetřovaného problému a nastavení klienta. Vždy jsou vybírány ty nejlepší možné techniky terapie na neurofyziologickém podkladu. V ceně programu je zahrnuté vyšetření v konceptu FMS, komplexní léčba jizvy, specifický propriocepční trénink, diagnostika programem QuikCoach a zpracování záznamu terapie a její zaslání mailem.

Terapeutický program Advanced 30 - 10x30 minut

Program zahrnuje 10 terapií po 30 minutách. Použité techniky se odvíjí od ošetřovaného problému a nastavení klienta. Vždy jsou vybírány ty nejlepší možné techniky terapie na neurofyziologickém podkladu. V ceně programu je zahrnutá komplexní léčba jizvy a specifický propriocepční trénink.

Recovery Program Complete

V tomto komplexním programu vám zaručíme dokonalé využití veškerých možností k co nejrychlejší rekonvalescenci po operačním zákroku. Může se jednat o rozsáhlý operační zákrok, např. totální endoprotéza velkého kloubu, nebo minimálně invazívní podání kmenových buněk. Program zahrnuje předoperační konzultaci fyzioterapeutem (vytvoření funkční kapacitní rezervy pro operační výkon), návštěvu a konzultaci fyzioterapeutického postupu během vaší hospitalizace v nemocnici a okamžitou návaznou fyzioterapeutickou léčbu na klinice Cellthera ihned po propuštění z nemocnice. Během ambulanční léčby je absolvována konzultace s lékařem včetně návrhu terapie na podporu hojení. Po skončení ambulantní léčby je absolvována konzultace tréninku ve vaší posilovně (samozřejmě pokud máte svého trenéra tak společně) a nastavení vhodného posilovacího programu s přihlédnutím k pohybovým omezením vzniklým operačním zákrokem. V ceně je zahrnut kompletní program péče o jizvu a zpracování záznamu terapie je její zaslání mailem. Cena je dohodou a odvíjí se od počtu naplánovaných terapií.

Program ošetření jizvy - 5x30 minut

V tomto komplexním programu vám ukážeme péči o pooperační jizvu, ukážeme vám ošetření, naučíme vás, jak se o jizvu starat a doporučíme vhodnou doplňkovou léčbu. V návaznosti na prvotní ošetření měkkých tkání navazuje terapie magnetickým perem. Není-li kontraindikace, používáme k zesílení terapie aplikace tejpů nebo baněk (je zahrnuto v ceně programu).

Externí konzultace

V případě potřeby můžeme zabezpečit také konzultace našeho fyzioterapeuta v Brně přímo v nemocnici, kde má proběhnout vaše operace, nebo ve fitness centru, kde běžně cvičíte, nebo u vás doma podle potřeby.

Testování FMS

Testování FMS, neboli Functional Movement Screen, je vyšetřovací protokol ke zjištění omezených pohybových funkcí, bolesti a svalové nerovnováhy. Je používán převážně u sportovců ke stanovení slabých míst a vyjádření rizikovosti vzniku přetížení nebo vzniku nekontaktního úrazu. Vyhodnocuje se provedením 7 pohybových testů. Délka testování je 60 minut. Testování FMS je rozšířené zejména v Americe. Díky našim odborníkům máme možnost nabídnout toto testování jako jedni z prvních v České republice právě vám.